Veterinarska stanica Vršac

Veterinarska Stanica Vršac  postoji od 1948 godine I radi kao Javna Veterinarska Ustanova sve do 2006 godine, kada nastaje pauza u radu Veterinarske Stanice Vršac, sve do privatizacije juna 2008 godine kada stanicu, na javnoj aukciji, kupuje konzorcijum Solarević, Foljanski I Ćosić, nakon čega, prelazi u DOO.

Privatizacija VSV  je uspešno zavšena 2015 godine I VSV je jedna od šest uspešno privatizovanih Veterinarskih Stanica u Vojvodini od ukupno sprovedenih 27 privatizacija, jer je Agencija za Privatizaciju poništila 21 od ukupno 27 privatizacija.

VSV trenutno zapošljava 3 veterinara, 1 agroekonomistu, 1 dipl. Ing. Stočarstva, 1 ekonomskog tehničara I 1 veterinarskog tehničara.

Veterinarska Stanica Vršac osim poslova preventive I lečenja životinja u ambulanti I na terenu, radi I poslovne DDD I u okviru svoje poslovne jedinice ima I Veterinarsko Poljoprivrednu Apoteku.

Veterinarska Stanica Vršac, u okviru svoje poslovne jedinice ima I Edukativni Centar za Proizvodjače Mleka I Mesa, kao I distributivni centar za distribuciju semena za Veštačko Osemenjavanje Krava.

Veterinarska Stanica Vršac se nalazi u samom centru Vršca, na prostoru od oko 2500 m2, pri čemu je pod objektima oko 900 m2.

Veterinarska Stanica Vršac, veoma blisko saradjuje sa Asocijacijom Proizvodjača Mleka Banata I sa firmom Taurus Agro Konsalting, koje se I nalaze na istoj adresi u okviru prostorija Veterinarske Stanice Vršac.

U okviru ove saradnje, posebno je bitna saradnja sa matičnom službom za selekcijske mere – Taurus Agro Konsalting-a I saradnja u okviru projekata na temu poboljšanja mlečnog govedarstva I eliminisanju metaboličkih i reproduktivnih bolesti I eliminisanju subkliničkih I kliničkih mastitisa sa Asocijacijom Proizvodjača Mleka Banata

Veterinarska Stanica Vršac je do sada učestvovala u više projekata na Opštinskom, Pokrajinskom I Republičkom nivou, odnosno u projektima koje je sprovodio USAID.

Od opreme Veterinarska Stanica raspolaže sa trihineloskopskim aparatom, binokularnim mikroskopima, ultrazvučnim aparatom, aparatom za somatske ćelije, aparatom za analiziranje antibiotika u mleku, turbofugerom, …

Veterinarska Stanica Vršac se bavi I poslovima Dezinfekcije, Dezinsekcije I Deratizacije, pri čemu je osposobljena da veoma kvalitetno odgovori svim zahtevima za DDD poslove u poslovnim prostorijama, domaćinstvima, ugostiteljskim objektima, prehrambenoj industriji, poljoprivrednim gazdinstvima, farmama na terenu …

Osim često organizovanih seminara u okviru edukativnog centra, saradjuje se I sa velikim brojem stručnjaka iz zemlje I inostranstva, ukoliko postoje zahtevi I potrebe za specifičnim znanjima i veštinama.

Za sve potrebne informacije, možete se obratiti na telefone 013/835-335 i 013/839-129.

Radno Vreme Veterinarske Stanice Vršac je od 8 h do 20 h.